Hospice- Segítő Kéz Alapítvány alapító okirata

/Kivonat/

Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378. §-a alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk el:

Az alapítók adatai:

1. neve: Bodnár Mária Anna

lakcíme: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 25.

2. neve: Bodó Zoltán

lakcíme: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent László tér 1.


Az Alapítvány neve: Hospice- Segítő Kéz Alapítvány.


Az Alapítvány székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Lotz Károly u. 2.


Az Alapítvány levelezési címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos u. 25.


Az alapítványt az alapítók határozatlan időtartamra hozzák létre.


Az Alapítvány célja:

Hospice ellátásra szoruló betegek otthoni és fekvő ellátásának támogatása.


Az alapítvány kedvezményezettje

Az alapítvány cél szerinti juttatásainak kedvezményezettjét a kuratórium határozza meg.


Az alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében a következő alapcél szerinti tevékenységeket végzi:

Az Alapítvány Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete (kb. 80000 lakos) palliatív, hospice ellátásra szoruló daganatos betegeinek ellátását, segítését tűzte ki célul. Ennek érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 • fekvőbeteg ellátás. otthoni betegellátás szükség szerinti támogatása
 • a betegellátással kapcsolatos egyéb tevékenységek:
  • székhelyül és fekvő beteg ellátóként megjelölt épület funkciónak megfelelő (ÁNTSZ előírás szerinti) építészeti átalakítása, berendezése (pl: ágyak, szekrények, stb.), és fenntartása
  • műszer, eszköz, informatikai rendszer, gyógyszer, élelmiszer, vegyszer (fertőtlenítő szer, tisztálkodási és mosószerek)beszerzése,
  • szükség szerinti betegszállítás, laboratóriumi vizsgálatok finanszírozása, a beteg betegellátásban részt vevő személyzet(orvos, lelkész, jogász, pszihologus, gazdasági ügyintéző, nővér, asszisztens, gyógytornász, dietetikus, takarító személyzet) tiszteletdíjainak biztosítása
  • a betegek hozzátartozóival való kapcsolattartás, tanácsadás,
  • oktatás, továbbképzés


Az Alapítvány gazdasági- vállalkozási tevékenységet nem végez.


Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.


Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője: a Kuratórium, melynek létszáma 5 fő. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

Az Alapítvány első Kuratóriumának tagjai:

1. Szalai Géza a Kuratórium elnöke

2. Dr. Tóth Lajos

3. Csókáné Takács Szilvia

4. Szincsák Sándorné

5. Dr. Bodnár Mária Anna

A kuratórium tagjai megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama:

A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapítók 5 éves időtartamra jelölik ki, a kijelölés elfogadásától függően.

A kuratóriumi tagok díjazásának szabályai:

A kuratóriumi tagok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

A kuratórium hatásköre:

A kuratórium hozza meg- az alapító okirat keretein belül- az alapítvány vagyonának felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az alapítvány cél szerinti juttatásainak odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról. Elfogadja az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, más belső szabályzatait, illetve a kuratórium ügyrendjét. Elfogadja az alapítvány éves költségvetését, éves számviteli beszámolóját, annak közhasznúsági mellékeltével együtt.


Az alapítvány képviselete:

Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke és egy - az elnök által megnevezett - kuratóriumi tag együttesen látja el.

Az alapítvány képviseletét Szalai Géza kuratóriumi elnök és Dr. Bodnár Mária kuratóriumi tag látja el; képviseleti jogosultságukat együttesen látják el.Kelt: Mosonmagyaróvár, 2017. március 21.


Alapító: Dr. Bodnár Mária Anna, Bodó Zoltán

Tanúk: Csókáné Takács Szilvia, Szalai Csilla

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting